x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Gestió d'informació x Representacions i models x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo