x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions