x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Representacions i models x Eines TIC