x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Comunicació escrita