x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC