x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació