x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita