x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Representacions i models x Comunicació escrita