x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Representacions i models