x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Eines TIC x Representacions i models x Imatge, so i vídeo