x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura