x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Representacions i models