x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes