x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació escrita x Representacions i models x Eines TIC x Imatge, so i vídeo