x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Gestió d'informació