x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Literatura