x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Literatura x Gestió d'informació