x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions