x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Maquetes i construccions