x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Eines TIC x Literatura