x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo