x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions