x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Gestió d'informació