x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Maquetes i construccions