x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació