x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Comunicació escrita