x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo