x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo