x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo