x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Gestió d'informació