x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes