x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo