x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo