x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Gestió d'informació x Eines TIC x Maquetes i construccions