x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Representacions i models x Gestió d'informació