x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Gestió d'informació x Literatura