x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Representacions i models