x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita