x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Maquetes i construccions