x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Literatura x Resolució de problemes