x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Representacions i models x Literatura