x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Representacions i models