x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC