x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació x Literatura x Representacions i models