x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Representacions i models x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo