x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Comunicació escrita