x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Eines TIC x Imatge, so i vídeo