x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació x Representacions i models x Comunicació escrita