x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Gestió d'informació