x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Gestió d'informació x Eines TIC